123

123

Početni nivo : sedmica 8

Polaznici početnog nivoa imaju još 3 sedmice programa! Nema sumnje da će ove 3 sedmice biti najteže za njih! Krenimo sa treningom!!!

Sklekovi: Sedmica 8

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 8
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
16
12
12
45+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
9
9
13
13
9
9
9
50+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
11
11
15
15
11
11
11
55+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Početni 2
Sedmica 8
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
13
18
13
13
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
11
11
15
15
11
11
11
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
13
13
17
17
13
13
13
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Još samo dvije sedmice do kraja programa!!! Nemojte zaboraviti da se obavezno istegnete nakon urađenih sklekova!