123

123

Početni nivo: Sedmica 10

Konačno!!! Zadnja sedmica programa 100 sklekova! Nakon ovoga će i polaznici početnog nivoa moći da urade 100 sklekova odjednom!

Sklekovi: Sedmica 10

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica10
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
15
20
15
15
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
12
12
16
16
13
13
13
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
13
13
18
18
13
13
13
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
  

Početni 2
Sedmica10
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
16
24
16
16
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
14
14
19
19
14
14
14
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
16
16
20
20
16
16
16
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Ovime je završen program 100 sklekovi za 7 sedmica! Vrijeme je da zbrojimo broj sklekova zadnjeg dana posljednje sedmice za početni nivo!
Rezultati su:
  • početni 1: 161 skleka
  • početni 2: 180 sklekova

Sada je vrijeme za konačni test a to je 100 sklekova odjednom!