123

123

Sedmica 7

Da, došli ste do sedmice 7! Ukoliko ste uspjeli da dođete dovde, onda je vaša volja da uradite 100 sklekova odjednom pobjedila sve što vam je stajalo na putu! Nažalost, za neke ovo nije zadnja sedmica programa! Program za početnike ima još 3 sedmice programa. Zašto? Zato što je ovo postepeni program i nema prevelikog forsiranja polaznika. 
Krenimo sa sedmicom 7!

Sklekovi: Sedmica 7

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
10
15
10
10
33+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
8
8
12
12
8
8
8
36+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
10
10
14
14
10
10
10
40+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Početni 2
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
17
12
12
40+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
10
10
14
14
10
10
11
45+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
12
12
16
16
12
12
12
50+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

 

Sklekovi: Srednji nivo

Srednji 1
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
14
20
19
20
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
18
18
20
20
16
16
16
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
20
20
22
22
18
18
18
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Srednji 2
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
16
18
21
22
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
20
20
22
22
18
18
18
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
22
22
24
24
20
20
20
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

 

Sklekovi: Napredni nivo

 

Napredni 1
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
19
31
25
25
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
19
19
23
23
19
19
22
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
23
23
30
30
25
25
23
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Napredni 2
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
20
32
26
26
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
20
20
24
24
20
20
23
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
24
24
31
31
26
26
24
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Polaznici koji rade sklekove po ovom programu na srednjem i naprednom nivou su ovom sedmicom, završili program 100 sklekova za 7 sedmica!!! Čestitamo! Šta mislite koliko ste do sada ukupno uradili sklekova? A šta mislite koliko ste zadnjeg dana uraditi sklekova?
Zadnjeg dan sedmice 7 programa 100 sklekova za 7 sedmica uradili ste najmanje:
  • početni 1:   130 sklekova
  • početni 2:   142 skleka
  • srednji 1:    198 sklekova
  • srednji 2:    212 skleka
  • napredni 1: 239 sklekova
  • napredni 2: 246 sklekova
Kada vidite ove rezultate, jasno vam se zbog čega početni nivo ima još 3 sedmice treninga! Razlika između početnog 1 i naprednog 1 je 116 sklekova!!!