123

123

Sedmica 4

Sedmica 3 je za nama i vrijeme je za novu sedmicu! Do sada ste već možda primjetili da su vam ruke čvršće i tvrđe.

Sklekovi: Sedmica 4

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 4
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
8
10
7
7
12+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
8
10
8
8
14+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
9
11
9
9
16+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Početni 2
Sedmica 4
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
9
12
9
9
15+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
10
13
10
10
17+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
11
14
11
11
19+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Srednji nivo

Srednji 1
Sedmica  4
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
15
12
12
18+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
14
16
14
14
19+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
15
17
15
15
22+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Srednji 2
Sedmica 4
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
14
17
14
14
20+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
16
18
16
16
21+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
17
19
17
17
24+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Napredni nivo

Napredni 1
Sedmica 4
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
13
17
13
13
19+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
19
20
14
14
24+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
21
24
19
19
28+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Napredni 2
Sedmica 4
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
15
19
15
15
21+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
21
23
16
16
26+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
23
27
21
21
30+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Gotova je i sedmica 4! Ako sada zbrojite koliko ste uradili sklekova, čak je i program Početni 1 u ovoj sedmici napravio oko 50 sklekova po danu dok je Napredni2 napravio oko 120 što je zaista impresivno!
Samo tako nastavite, i rezultati će biti vidjivi!