123

123

Sedmica 1

Nakon što ste uradili početno testiranje, vrijeme je da krenete sa programom! Naravno prije svakog treninga odradite potrebno zagrijavanje a nakon treninga istezanje! Između svake serije odmarajte 60 sekundi ili više ukoliko je potrebno. Pronađite svoj program i slijedite ga!

Sklekovi:  Sedmica 1

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 1
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
1
2
1
1
2+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
2
3
1
2
3+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
3
4
3
3
4+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
 

Početni 2
Sedmica 1
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
2
3
2
2
3+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
3
4
2
3
4+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
4
5
4
4
5+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Srednji nivo

Srednji 1
Sedmica 1
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
4
6
4
4
5+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
6
8
6
6
7+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
7
10
7
7
9+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmoraSrednji 2
Sedmica 1
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
6
8
6
6
7+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
8
10
8
8
9+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
9
12
9
9
11+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Napredni nivo

Napredni 1
Sedmica 1
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
11
13
8
8
10+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
11
13
9
9
13+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
12
14
10
10
14+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
 

Napredni 1
Sedmica 7
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
19
31
25
25
50+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
19
19
23
23
19
19
22
55+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
23
23
30
30
25
25
23
60+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora


To je program za prvu sedmicu!!! Ako mislite da je ovaj program prelagan, ne sikirajte se, sedmice koje dolaze su puno teže! U toku i nakon prve sedmice, imaćete upalu mišića. Kod nekoga će ona biti manja a kod nekoga veća. Kako vrijeme bude odmicalo, upala će nestati a vaša kondicija i snaga će rasti!