123

123

Sedmica 6

Stigli ste do sedmice 6! Još je samo jedna sedmica ostala! Sada je najvažnije da ne klonete duhom i prekinete sa programom! Izdržite još samo 14 dana! U ovoj sedmici, ko radi po programu početnog nivoa, uvodi dodatna seriju sklekovu! Da, ovo je osma serija sklekova!

Sklekovi: Sedmica 6

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 6
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
8
13
8
8
26+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
6
6
10
10
7
7
7
28+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
8
8
12
12
8
8
8
30+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
 

Početni 2
Sedmica 6
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
10
15
10
10
30+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
8
8
12
12
9
9
9
35+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
10
10
14
14
10
10
10
40+
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Srednji nivo

Srednji 1
Sedmica 6
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
12
22
22
40+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
14
14
18
18
14
14
44+
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
16
16
22
22
16
16
48+
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Srednji 2
Sedmica 6
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
14
14
24
24
42+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
16
16
20
20
16
16
46+
Četvrtak
Dan odmora
Petak
18
18
24
24
18
18
50+

Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Napredni nivo

Napredni 1
Sedmica 6
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
17
27
23
23
41+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
17
17
23
23
18
18
45+
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
19
19
25
25
20
20
49+
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Napredni 2
Sedmica 6
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
18
28
24
24
42+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
18
18
24
24
19
19
46+
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
20
20
26
26
21
21
50+
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Nadam se da ste uspjeli da uspješno završite i ovu sedmicu programa 100 sklekova za 7 sedmica! Sada se već uveliko vidi čvrstina i snaga koju posjedujete u rukama! Još samo jedna sedmica i moći ćete da uradite 100 sklekova odjednom!