123

123

Sedmica 3

U ovoj sedmici počinje da se sve više povećava broj sklekova! Sada bi već trebali da osjetite da možete puno brže i puno više sklekova da uradite! Krenimo sa trećom sedmicom programa!

Sklekovi : Sedmica 3

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 3
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
4
6
4
4
8+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
5
7
6
6
9+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
6
9
7
7
10+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
 

Početni 2
Sedmica 3
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
6
8
6
6
9+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
7
10
8
8
11+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
8
12
9
9
13+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Srednji nivo

Srednji 1
Sedmica 3
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
9
12
9
9
14+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
10
13
10
10
16+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
11
14
12
12
18+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Srednji 2
Sedmica 3
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
11
14
11
11
16+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
12
15
12
12
18+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
13
16
14
14
20+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Sklekovi: Napredni nivo

Napredni 1
Sedmica 3
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
15
10
10
17+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
14
17
12
12
19+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
16
20
14
14
21+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Napredni 2
Sedmica 3
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
15
10
10
19+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
14
17
12
12
21+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
16
20
14
14
23+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Ne zaboravite, obavezno se istegnite! Završetkom ove sedmice programa, skoro ste prepolovili put do cilja a to je 100 sklekova odjednom!!!