123

123

Modifikacije pri izvođenju sklekova

U jednom od predhodnih članaka je objašnjeno kako se pravilno rade sklekovi. Ovdje možete da pročitate taj članak. U tom članku su navedene i određene varijacije pri izvođenju sklekova tako da se njihova samo izvođenje bude teže ili lakše.

Lakše varijacije sklekova


Ideja kod ovih varijacija je da sklek bude što lakši za izvođenje. Ovi sklekovi se rade dok ne ojačamo toliko da možemo da radimo normalne sklekove. Kod ovih sklekova, cilj je da se smanji opterećenje na gornji dio tijela. Prvenstveno mislim na ruke i ramena Lakše varijacije se možemo da podijeli u dvije grupe. U prvu grupu spadaju varijacije sklekova kod kojih se podiže prednji dio tijela tako da je opterećenje na njega što manje. Prilikom ovakvih sklekova, prsti nogu su na podlozi dok je gornji dio tijela, tj.ruke na nekom uzvišenom dijelu(greda, stolica, lopta za pilates ili zid). Što je tijelo uspravnije, to su sklekovi lakši.

sklekovi lakse varijacije sklek program 100

U drugu grupu spadaju sklekovi kod kojih se smanjuje težina tijela tako što se težina nogu redukuje ili totalno izbacuje. Kao što vidite na slici ispod, težina koja se podiže je sada smanjena za težinu nogu od koljena prema stopalina. Ukoliko vam je i ovo previše teško, onda jednostavno lezite na stomak i podižite gurnji dio tijela ali tako da vam čitave noge budu na podu.

100 sklekovi sklek trening program dodatna težina

Prilikom izvođenja lakših varijacija sklekova, širina ruku je u širina ramena kao kod normalnih sklekova. 
Kako vaša snaga bude napredovala, počećete da radite normalne sklekove!

Teže varijacije sklekova

Ukoliko su vam obični sklekovi prelagani za izvođenje, onda ćete možda razmisliti o varijacijama. Teže varijacije možemo da podijelimo u tri grupe. U prvu grupu spadaju sklekovi kod kojih se noge podižu tako da se povećava opterećenje na gornji dio tijela. U zavisnosti od toga na kojoj se visini noge nalaze, ovi sklekovi mogu biti teži ili lakši. 
program 100 sklekovi sklek trening teže varijacije
 Krajnji položaj visine nogu je da je tijelo kroz vertikalno tako da su noge gore a glava dole!
100 sklekova skle trening program noge visina

U drugu grupu spadaju varijacije u kojima se položaj ruku mjenja, tj. širina ruku se smanjuje ili povećava. Što su dlanovi bliže jedan drugom to je su sklekovi teži za izvesti. Krajni položaj dlanova je da dlanovi dodiruju kao na slici ispod. Ovi sklekovi se nazivaju i dijamant sklekovi ili dijamantski.

100 sklekova sklek trening dijamant varijacije

Takođe, možete da radite sklekove na jednoj ruci. Na taj način svo opterećenje je na jednoj ruci, a drugu ruka je dodatni teret.

100 sklekovi na jednoj ruci program trening sklek varijacije
Kada se radi o položaju ruku, do sada smo pominjali samo sklekove kod kojih su ruke u istoj visini. Takođe, jedna od varijacije je i da je jedna ruka povišena kao što je prikazana na slici ispod.

100 sklekovi program trening lopta ruka visina
Na ovaj način, jedna strana tijela je pod većim opterećenjem.
U treću grupu spadaju sklekovi kod kojih na sebe stavljate dodatnu težinu tako da dizanjem tijela dižete i tu dodanu težinu.

Ukoliko vas ove varijacije nisu dovoljne, jednostavno iskombinujte neke ili čak sve od njih!