123

123

Sedmica 2

Do sada je upala mišića od prve sedmice programa trebala da prođe!Da li ste spremni za program za sljedeću sedmicu?Prije nego što krenete, naravno zagrijavanje!

Sklekovi: Sedmica 2

Sklekovi: Početni nivo

Početni 1
Sedmica 2
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
3
5
2
2
5+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
3
5
3
3
6+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
4
5
5
5
7+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Početni 2
Sedmica 2
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
4
6
4
4
7+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
5
7
5
5
8+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
6
8
6
6
9+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
  

Sklekovi: Srednji nivo

Srednji 1
Sedmica 2
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
7
9
7
7
10+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
8
10
8
8
11+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
9
11
9
9
12+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Srednji 2
Sedmica 2
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
9
11
9
9
12+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
10
12
10
10
13+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
11
13
11
11
14+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
 

Sklekovi: Napredni nivo

Napredni 1
Sedmica 2
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
10
13
10
10
14+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
12
15
11
11
16+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
14
17
12
12
12
18+
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora

Napredni 2
Sedmica 2
Serija 1
Serija 2
Serija 3
Serija 4
Serija 5
Serija 6
Serija 7
Serija 8
Ponedeljak
12
15
12
12
16+
-
-
-
Utorak
Dan odmora
Srijeda
14
17
13
13
18+
-
-
-
Četvrtak
Dan odmora
Petak
16
19
14
14
20+
-
-
-
Subota
Dan odmora
Nedelja
Dan odmora
 

Nakon što ste odradi trening, istegnite se! Da li osjetite kako su vam tricepsi topli? To je zbog napora koji trpe za vrijeme izvođenja sklekova! Nakon druge sedmice, upala mišića treba da bude veoma mala ili da je ne bude uopšte!